Jsme zapojeni do výzvy "PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II", která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Více informací

Aktuality   

Vážení zákazníci,

pro případné objednávky mimo pracovní dobu

použijte formulář či email: obchod@uscoufal.cz

DěkujemeNaše priority

Maximální kvalita
Slušná cena
Ochota a vstřícnost
Snadná dostupnost

Reklamační řád


Mostecké uhlí

1. Obchodní podmínky

Výrobce: Severní energetická a. s., Václava Řezáče 315, 43401 Most, IČ: 28677986

Prodejce: UHELNÉ SKLADY COUFAL s. r. o., Na Hubálce 988/7, 16900 Praha 6, IČ: 29146330 plátce DPH

Výrobek: Mostecké uhlí tříděné v úpravně uhlí Komořany

2. Způsob objednání

2.1. Přijímání objednávek:

Osobně na adresách provozoven: Žatec, Postoloprty a Podbořany:

provozovna Žatec: Stroupečská 2996, Žatec, provozní doba: Po– Pá 7:00 – 15:00 hod.

provozovna Postoloprty: Dvořákova 324, Postoloprty, provozní doba: Po – Pá 7:00 – 14:00 hod.

provozovna Podbořany: Kadaňská 646, Podbořany – provozní doba: Po – Pá 7:00 – 15:00 hod.

Telefonicky na číslech: Žatec: 415726161 nebo 415728023, Postoloprty: 41578314, Podbořany: 415 214 069

Prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.uscoufal.cz nebo písemně e-mailem: obchod@uscoufal.cz

3. Platební podmínky

3.1. Kupní cenu je zákazník povinen zaplatit na základě předložení prodejního dokladu za hotové či daňového dokladu v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží a to v případě, že nebylo ujednáno jinak. Ceny jsou stanoveny aktuálním ceníkem prodejce.

3.2. Cena zahrnuje daň z přidané hodnoty a daň z pevných paliv

4. Dodání a převzetí zboží

4.1. Dodání zboží

Termín dodání určuje prodejce dle svých možností po dohodě s kupujícím.

Okamžikem dodání přecházejí na kupujícího nebezpečí škody na zboží a tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám

4.2. Přechod vlastnictví zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží.

5. Záruka 

5.1. Záruka na pevná paliva je maximálně 6 měsíců.

5.2. Kvalitu paliv garantuje výrobce paliv dle katalogu jakostních znaků

5.3. Záruka se nevztahuje na špatně uskladněné zboží a v případě špatného použití zboží (špatným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliva k danému topidlu).

6. Reklamace

6. 1. Reklamaci paliva a služeb prodejce přebírá pověřený pracovník telefonicky, osobně či písemně.

6.2. Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník osobně na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů od převzetí reklamace.

6.3. Kupující je povinen podat prodávajícímu reklamaci v níže uvedených lhůtách:

a) u vad zjevných bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů po převzetí zboží a přechodu nebezpečí škody na palivu. Zjevnými vadami je myšleno zejména např. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v katalogu výrobce (tento je k dispozici na provozovnách firmy). Vlhkost paliva není uznatelnou vadou – uhlí nemá tendenci ke samovznícení a vlhkost paliva nijak nebrání jeho spalování.

b) u ostatních „skrytých vad“ vad bez zbytečného odkladu nejpozději však do 6 měsíců po přechodu vlastnického práva k uhlí a přechodu nebezpečí škody na palivu. Skrytými vadami jsou vady zjistitelné laboratorním rozborem – zejména pak maximální obsah popela v uhlí než je určeno v katalogu.

6.4. Obě strany (prodávající i kupující) prohlašují, že se za vadu nepovažuje hmotnostní deficit do 2,5 % deklarované hmotnosti paliva v rámci dodávky.

6.5. Při uznání reklamace poskytne prodejce adekvátní slevu nebo palivo vymění.

6.6. Záznamy o reklamacích jsou archivovány prodejcem v souladu se zákonem.

7. Ostatní

7.1. Kupující učiněnou objednávkou a akceptací obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že s nimi bezvýhradně souhlasí

7.2. Reklamační řád pevných paliv se řídí obchodím zákoníkem


SD Bílinské uhlí

1. Obchodní podmínky

Výrobce: Severočeské doly a. s., Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, IČ: 499 019 82

Prodejce: UHELNÉ SKLADY COUFAL s. r. o., Na Hubálce 988/7, 16900 Praha 6, IČ: 29146330, plátce DPH

Výrobek: Bílinské uhlí tříděné v úpravně uhlí Ledvice

2. Způsob objednání

2.1. Přijímání objednávek:

Osobně na adresách provozoven: Žatec, Postoloprty a Podbořany:

provozovna Žatec: Stroupečská 2996, Žatec, provozní doba: Po– Pá 7:00 – 15:00 hod.

provozovna Postoloprty: Dvořákova 324, Postoloprty, provozní doba: Po – Pá 7:00 – 14:00 hod.

provozovna Podbořany: Kadaňská 646, Podbořany – provozní doba: Po – Pá 7:00 – 15:00 hod.

Telefonicky na číslech: Žatec: 415726161 nebo 415728023, Postoloprty: 41578314, Podbořany: 415 214 069

Prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách www.uscoufal.cz nebo písemně e-mailem: obchod@uscoufal.cz

3. Platební podmínky

3.1. Kupní cenu je zákazník povinen zaplatit na základě předložení prodejního dokladu za hotové či daňového dokladu v hotovosti nebo kartou při převzetí zboží a to v případě, že nebylo ujednáno jinak. Ceny jsou stanoveny aktuálním ceníkem prodejce.

3.2. Cena zahrnuje daň z přidané hodnoty a daň z pevných paliv

4. Dodání a převzetí zboží

4.1. Dodání zboží

Termín dodání určuje prodejce dle svých možností po dohodě s kupujícím.

Okamžikem dodání přecházejí na kupujícího nebezpečí škody na zboží a tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám

4.2. Přechod vlastnictví zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží.

5. Záruka 

5.1. Záruka na pevná paliva je maximálně 30 dnů.

5.2. Kvalitu paliv garantuje výrobce paliv dle katalogu jakostních znaků

5.3. Záruka se nevztahuje na špatně uskladněné zboží a v případě špatného použití zboží (špatným použitím se rozumí zejména porušení návodu o vhodnosti paliva k danému topidlu).

6. Reklamace

6. 1. Reklamaci paliva a služeb prodejce přebírá pověřený pracovník telefonicky, osobně či písemně.

6.2. Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník osobně na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů od převzetí reklamace.

6.3. Kupující je povinen podat prodávajícímu reklamaci v níže uvedených lhůtách:

a) u vad zjevných bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů po převzetí zboží a přechodu nebezpečí škody na palivu. Zjevnými vadami je myšleno zejména např. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v katalogu výrobce (tento je k dispozici na provozovnách firmy). Vlhkost paliva není uznatelnou vadou – uhlí nemá tendenci ke samovznícení a vlhkost paliva nijak nebrání jeho spalování.

b) u ostatních „skrytých vad“ vad bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k uhlí a přechodu nebezpečí škody na palivu. Skrytými vadami jsou vady zjistitelné laboratorním rozborem – zejména pak maximální obsah popela v uhlí než je určeno v katalogu.

6.4. Obě strany (prodávající i kupující) prohlašují, že se za vadu nepovažuje hmotnostní deficit do 2,5 % deklarované hmotnosti paliva v rámci dodávky.

6.5. Při uznání reklamace poskytne prodejce adekvátní slevu nebo palivo vymění.

6.6. Záznamy o reklamacích jsou archivovány prodejcem v souladu se zákonem.

7. Ostatní

7.1. Kupující učiněnou objednávkou a akceptací obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že s nimi bezvýhradně souhlasí

7.2. Reklamační řád pevných paliv se řídí obchodím zákoníkem

V Žatci dne 1.února 2018